• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Інформація про заклад

Інформація про заклад

У цьому розділі ви можете знайти інформацію про історію виникнення закладу, дані про адміністрацію та години прийому, а також інформацію про наших педагогів.

Заклад дошкільної освіти №1 комбінованого типу «Світлячок» Борзнянської районної ради Чернігівської області

Адреса: Чернігівська область, м. Борзна, вулиця Шевченка, 13.

Директор ЗДО - Драбинога Любов Володимирівна

Телефон ДНЗ (04653) 2-10-64Заклад дошкільної освіти №1 комбінованого типу «Світлячок» Борзнянської районної ради функціонує з 1977 року, очолює його досвідчений висококваліфікований педагог, майстер своєї справи Драбинога Любов Володимирівна, 1959 р.н., освіта вища, закінчила Київський державний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова.

У закладі працює 21 вихователь, вихователь-методист, практичний психолог, 2 вчителі-логопеди, 2 музичні керівники та інструктор з фізкультури. 10 педпрацівників мають кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорії", 1 - "спеціаліст І категорії", решта - "спеціалісти". 4 педпрацівники є лауреатами премії Христини Алчевської. Численні з них нагороджені грамотами Міністерства освіти і науки, обласного управління освіти і науки та відділу освіти.

ЗДО працює за 10.30- годинним режимом роботи. Враховуючи потреби батьків одна група чергова (працює за 12 годинним режимом).

У закладі дошкільної освіти функціонує 10 вікових груп. Для дітей, які потребують корекції мовлення діють 2 логопедичні групи.

Для забезпечення повноцінного розвитку дитини у закладі створена відповідна матеріальна база: окремі музичний та спортивний зали, методичний, логопедичний, медичний кабінети, кабінет практичного психолога.

На базі закладу дошкільної освіти проводяться районні методичні об'єднання вихователів, семінари-практикуми, майстер-класи, працює районний консультативний пункт для батьків з питань психології і розвитку дитини дошкільного віку «Криниця спілкування». Обрані напрямки навчально-виховного процесу відповідають вимогам та змісту дошкільної освіти (ст.. 23 Закону України «Про дошкільну освіту»), що забезпечує різнобічний розвиток дитини дошкільного віку, спрямованих на збереження та зміцнення фізичного, психічного та духовного здоров'я дитини, формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду.

З метою підвищення фахового рівня педагогічних працівників, готовності їх до розв'язання завдань сучасної освіти, модернізації навчально-виховного процесу протягом року проводяться педради, семінари-практикуми для вихователів, методоб'єднання, тематичні тижні, тижні педагогічної майстерності, працює творча група.

На педагогічних годинах, нарадах при завідувачі розглядаються питання якісної підготовки прогулянок, дотримання рухового режиму, знайомство з наказами та розпорядженнями відділу освіти, управління освіти, питання організації харчування, аналіз виконання санітарно-гігієнічних правил працівниками ДНЗ, аналізуються результати проведення тематичних тижнів.

Упродовж навчального року проводиться кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів,який показує, що всі вони мали науково-методичний і пізнавальний характер, були спрямовані на усунення недоліків, допущених в питаннях організації навчально-виховного процесу, та сприяв покращенню професійної компетентності педагогів, покращенню якості володіння різноманітними методами роботи. Протягом року вихователем-методистом, практичним психологом, логопедом, вихователями проводяться консультацій з питань ефективного здійснення навчально-виховного процесу, відкриті практичні покази до педрад, семінари-практикуми.

Протягом року, з метою узагальнення роботи педагогів з різних розділів програми проводяться тематичні тижні «Тиждень психолога», «Тиждень сім'ї», «Тиждень безпеки дитини», «Місячник правової освіти», «Тиждень книги», «Тиждень правової освіти», Всеукраїнський тиждень правової освіти. Поклавши в основу своєї роботи принцип розвивального навчання, педагоги урізноманітнюють освітньо-виховний процес різноманітністю форм і методів ознайомлення дітей з природою. Ефективними у виховному процесі є розв'язання дітьми морально-етичних задач екологічного змісту.

Заклад дошкільної освіти працює за напрямком «Екологія і розвиток дитини». Розроблена програма щодо здійснення завдань названого напрямку. Розроблена програма методичного супроводу з даної проблеми на 2 роки. Колектив працює над створенням умов, тобто еколого-розвивального середовища для виховання позитивно-емоційного ставлення до природи.

В кожній групі є достатня кількість дидактичного матеріалу (ігор, картин, креслень) природничого змісту. Наявні екологічні ланцюжки, ланцюжки розвитку, паспорти та кімнатні квіти, паспорти на тварин, Червона книга, скриньки дослідника.

Поклавши в основу своєї роботи принцип розвивального навчання, педагоги урізноманітнюють освітньо-виховний процес різноманітністю форм і методів ознайомлення дітей з природою. Ефективними у виховному процесі є розв'язання дітьми морально-етичних задач екологічного змісту.

Педагоги спільно з вихованцями та їх батьками щорічно беруть участь у природо-екологічних конкурсах Міністерства освіти і науки, за що отримують нагороди. Зокрема за участь у Всеукраїнському еколого-натуралістичному конкурсі «Джміль та бджілка» у 2009 році робота дошкільного закладу відмічена грамотою МОНУ та національного еколого-натуралістичного центру за змістовне виконання завдань. Творча група вихователів нагороджена дипломом управління освіти і науки облдержадміністрації в номінації «Творча робота», вихователям Пилипенко Н.А. та Прищепі І.А. оголошена подяка.

Педагоги спільно з вихованцями та їх батьками взяли участь у трудовій акції «Кролик» у 2011 році. Вихователі та діти нагороджені дипломом управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації в номінації «Творча робота», вихователям Костючині Л.М., Хандозі Т.В., Нікітченко Л.С., Педорі Л.С. оголошені подяки.

За участь у конкурсі «Галерея кімнатних рослин» дошкільний заклад та вихователі Кіріченко А.М., Ладирда Л.М. у 2012 році відмічені грамотами МОНУ та національного еколого-натуралістичного центру та дипломами управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації за змістовне виконання завдань.

У 2012 році дошкільний навчальний заклад був нагороджений Грамотою Чернігівського ОІППО ім. К.Д.Ушинського за участь в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу на кращий Інтернет-сайт ДНЗ.

У 2014 році дошкільний заклад нагороджений Почесною грамотою Правління Всеукраїнської громадської організації "Наукове гуманітарне товариство" за зайняте 15 рейтингове місце серед 100 кращих ДНЗ України у загальному заліку конкурсу "Краще естетичне оздоблення фойє ДНЗ".

Педагогічним колективом здійснюється систематична послідовна робота щодо розвитку мовлення дітей .

У кожній групі є достатня кількість дидактичного матеріалу та дидактичних ігор для розвитку інтелектуально-мовленнєвої діяльності дітей, який використовується при організації пізнавально-розвивальної діяльності та у повсякденній роботі в достатній кількості.

Вихователі творчо підходять до підготовки пізнавально-розвивальної діяльності, доцільно добирають ефективні методи і прийоми, щоб діти успішно засвоїли літературну норму мови, культуру усного мовлення та спілкування, становлення лексичної, фонетичної, граматичної та комунікативної компетенції дошкільнят, як під час пізнавально-розвивальної діяльності, так і в повсякденному житті.

Реалізація завдань програми здійснюється під час комплексної пізнавально-розвивальної діяльності. При проведенні інтелектуально-мовленнєвої діяльності вихователі дотримуються таких вимог: тісний взаємозв'язок з іншими розділами програми, інтегрований підхід, мовленнєва спрямованість пізнавально-розвивальної діяльності; мовленнєва активність дітей. У повсякденному житті проводяться різні форми мовленнєвої роботи: індивідуальна робота; збагачення словникового запасу дітей під час усіх видів діяльності: ігрової, комунікативної, пізнавальної, дослідницько -пошукової, художньо - естетичної та словесної дитячої творчості. Досягти ефективності навчання мови сприяє впровадження інновацій у мовленнєвій діяльності: полілогу, інтерв'ювання, наочного моделювання, коректурних таблиць, логічних ланцюжків, експрес - методу, творчих методів роботи з казкою, ейдетики.

На достатньому рівні забезпечено процес розвитку логіко-математичних здібностей та конструювання. Аналіз роботи вихователів щодо формування логіко-математичної компетентності дошкільників засвідчив, що педагоги закладу застосовують широку палітру методичних засобів для виконання вимог програми. З метою надання педколективу методичної допомоги в ознайомленні з новинками перспективного педагогічного досвіду та сучасними вимогами до формування логіко-математичної компетентності з педагогами було проведено ряд консультацій.

У закладі проводиться планова систематична робота по розвитку творчих здібностей дітей нетрадиційними засобами образотворчого мистецтва, художньої праці та музичної діяльності.

У зображувальній діяльності закладені великі можливості для розвитку творчих здібностей дітей, реалізація яких багато в чому залежить від ефективного педагогічного керівництва.

У дітей усіх вікових груп сформовано стійкий інтерес до образотворчої діяльності. Вихователі здійснюють диференційований підхід до навчання дітей на заняттях, надають їм змогу експериментувати з фарбами, художніми матеріалами, комбінувати різні види образотворчого мистецтва в одному творі..

Роботи дітей розміщуються на креативних стінах, завдяки чому батьки можуть спостерігати за творчим зростанням своєї дитини.

Слід відмітити різноманітність у плануванні художньої праці (робота з папером, природним матеріалом, нитками, покидьковим матеріалом). В цілому всі групи обладнані інвентарем для самообслуговування, чергування, праці в природничому центрі та господарсько-побутовій праці. Наявні центри чергових, які відзначаються естетичним оформленням

Вихователі докладають багато зусиль для наповнення театралізованих центрів у групах. В кожній групі наявні різноманітні театри: настільні, тіньові, пальчикові, театри ложок, м'якої іграшки та інші. Працює студія лялькового театру.

Для забезпечення повноцінного розвитку дитини у дошкільному закладі створена відповідна матеріальна база: музична, спортивна зала, спортивний майданчик на вулиці, центри рухової активності в кожній групі. Вихователі та інструктор з фізкультури постійно поповнюють центри нестандартним обладнанням та використовують його в роботі з дітьми, що зацікавлює дітей. Вихователями проводиться належна робота по впровадженню нових форм і методів роботи з дітьми з метою оздоровлення дитячого організму. Особливе місце в профілактичному напрямі роботи посідає профілактика та коригування плоскостопості та вад постави. З метою покращення та ефективності фізкультурно - оздоровчої роботи затверджений графік проведення окремих заходів фізкультурно-оздоровчої роботи в режимі дня. На хорошому рівні здійснюється підготовка дітей до школи.

Кiлькiсть переглядiв: 613

Коментарi